Manier van werken

Manier van werken

Aanmelden / afspraak maken
Maak eerst een afspraak. Dat kan telefonisch: 072-5728359
Of per mail: info@zorgperron.nl

Meestal kunt u binnen enkele (werk) dagen geholpen worden

Intake
De behandeling begint standaard met een intake en onderzoek. Tijdens deze intake wordt ook een 0 meting gedaan. Deze gebruiken wij later om te kunnen vergelijken of de klachten zijn verbeterd. Indien geïndiceerd wordt in overleg met u aanvullend diagnostisch onderzoek zoals echografie of uitgebreid neurologisch onderzoek gepland en uitgevoerd. Na de intake volgt een behandelplan en behandeldoel of een verwijzing. Met uw goedkeuring wordt een kort verslag aan de huisarts verstuurd.

Aanvullend diagnostisch onderzoek
Indien geïndiceerd wordt in overleg met u aanvullend diagnostisch onderzoek gepland en uitgevoerd. Dit kan zijn: echografisch onderzoek maar ook uitgebreid neurologisch onderzoek. Onderzoeken die te uitgebreid zijn om binnen de standaard intake te verrichten maar die van toegevoegde waarde kunnen zijn om klachten beter in kaart te brengen en dus meer duidelijkheid geven over de richting van te volgen behandeling.

Behandeling
Wij behandelen alleen op afspraak bij ons in de praktijk of bij u aan huis. Behandelingen vinden plaats tijdens onze openingstijden of daarbuiten in overleg en duren gemiddeld 25 minuten.

Einde behandeling
Aan het einde van de behandeling zullen wij het eindresultaat met u bespreken en zo nodig nog een eindmeting doen. Na de behandeling zullen wij met uw goedkeuring een kort verslagje aan uw huisarts sturen

Nazorgperron
Onze motto is: wij willen meetbare blijvende resultaten bereiken.

De therapie houdt dan ook niet gelijk op na de laatste behandeling. Wij zullen via het nazorgperron 4 weken na de laatste behandeling contact met u opnemen. Om er zeker van te zijn dat de klachten nog steeds verbeterd zijn ten opzichte van voor de behandeling.

Corona Virus Belangrijk!

Tijdens de CORONA persconferentie van 23-3-2020 j.l. heeft de overheid besloten dat het niet langer mogelijk is patiënten “face to face” in de praktijk te behandelen.

Vanaf dinsdag 24-3 verlenen wij alleen nog zorg op afstand. Door middel van telefoon en beeldbellen kunnen we u begeleiden bij uw klachten.

Wat houdt dat in:

  • Bent uw een nieuwe patiënt dan zal in overleg een intake op afstand worden gepland (telefonisch of dmv beeldbellen) hierbij gelden dezelfde tarieven als bij een intake in de praktijk.
  • Iedereen die op dit moment patiënt is zal worden benaderd voor overleg en hier kunnen 3 dingen worden besloten.

     1. Er zal een telefonisch of beeldbel consult worden ingepland op een tijdstip in overleg

Hier kunnen voortgang worden besproken, adviezen worden gegeven, onderzoek op afstand worden gedaan en oefeningen doorgenomen Naar aanleiding hiervan kan een oefenprogramma op maat worden gemaakt. De normale kosten van een behandeling in de praktijk gelden hier

    2. De behandeling wordt uitgesteld tot behandelen in de praktijk weer mogelijk is

Er zal na een paar weken per email of telefoon contact worden gehouden over de laatste stand van zaken mbt de Corona.

    3. De patiënt wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts

Indien klachten ondragelijk zijn en 1 op 1 contact noodzakelijk dan zal worden aangeraden worden contact op te nemen met de huisarts.

Het is voor onze en ieders veiligheid het beste voor nu om het zo aan te pakken. Hopelijk is het Corona virus snel zo ingeperkt dat wij onze vertrouwde zorg weer kunnen verlenen.

Wij houden u op de hoogte!

Groetjes,

 

Team Zorgperron

Ted, Alexandra en Astrid