Manier van werken

Manier van werken

Aanmelden / afspraak maken
Maak eerst een afspraak. Dat kan telefonisch: 072-5728359
Of per mail: info@zorgperron.nl

Meestal kunt u binnen enkele (werk) dagen geholpen worden

Intake
De behandeling begint standaard met een intake en onderzoek. Tijdens deze intake wordt ook een 0 meting gedaan. Deze gebruiken wij later om te kunnen vergelijken of de klachten zijn verbeterd. Indien geïndiceerd wordt in overleg met u aanvullend diagnostisch onderzoek zoals echografie of uitgebreid neurologisch onderzoek gepland en uitgevoerd. Na de intake volgt een behandelplan en behandeldoel of een verwijzing. Met uw goedkeuring wordt een kort verslag aan de huisarts verstuurd.

Aanvullend diagnostisch onderzoek
Indien geïndiceerd wordt in overleg met u aanvullend diagnostisch onderzoek gepland en uitgevoerd. Dit kan zijn: echografisch onderzoek maar ook uitgebreid neurologisch onderzoek. Onderzoeken die te uitgebreid zijn om binnen de standaard intake te verrichten maar die van toegevoegde waarde kunnen zijn om klachten beter in kaart te brengen en dus meer duidelijkheid geven over de richting van te volgen behandeling.

Behandeling
Wij behandelen alleen op afspraak bij ons in de praktijk of bij u aan huis. Behandelingen vinden plaats tijdens onze openingstijden of daarbuiten in overleg en duren gemiddeld 25 minuten.

Einde behandeling
Aan het einde van de behandeling zullen wij het eindresultaat met u bespreken en zo nodig nog een eindmeting doen. Na de behandeling zullen wij met uw goedkeuring een kort verslagje aan uw huisarts sturen

Nazorgperron
Onze motto is: wij willen meetbare blijvende resultaten bereiken.

De therapie houdt dan ook niet gelijk op na de laatste behandeling. Wij zullen via het nazorgperron 4 weken na de laatste behandeling contact met u opnemen. Om er zeker van te zijn dat de klachten nog steeds verbeterd zijn ten opzichte van voor de behandeling.