Onze spelregels

1. Zeg BIJTIJDS af.

De belangrijkste regel: Zeg uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak af.

Onze kleine lettertjes: Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd, of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, kan het wettelijk vastgesteld verzuimtarieven rekening worden gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 100% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit bedrag niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.

2. Betaal BIJTIJDS

IBAN: NL 09 RABO 0132453975 t.a.v. Het Zorgperron

Bent u aanvullend verzekerd? Dan sturen wij onze rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle verzekeraars zoals Unive, Achmea en CZ.

In alle andere gevallen verzoeken wij u vriendelijk: Betaal uiterlijk binnen 14 dagen uw rekening.

Onze kleine lettertjes: Als u niet verzekerd bent dan sturen wij u een rekening. De declaraties van het Zorgperron dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn betaalt u de wettelijke rente over het openstaande bedrag en brengen wij u extra administratiekosten in rekening. Heeft u klachten over de rekening? Meld deze dan binnen 14 dagen.

3. Vertel BIJTIJDS uw klachten over ons.

Heeft u klachten over de behandeling? Of over ons therapeuten? Zeg het meteen! Meestal zijn de problemen dan snel opgelost. Bent u desondanks niet tevreden? Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van onze beroepsvereniging, het KNGF. Het klachtenreglement van het kunt u downloaden op http://www.fysionet.nl/

Corona Virus Belangrijk!

Tijdens de CORONA persconferentie van 23-3-2020 j.l. heeft de overheid besloten dat het niet langer mogelijk is patiënten “face to face” in de praktijk te behandelen.

Vanaf dinsdag 24-3 verlenen wij alleen nog zorg op afstand. Door middel van telefoon en beeldbellen kunnen we u begeleiden bij uw klachten.

Wat houdt dat in:

  • Bent uw een nieuwe patiënt dan zal in overleg een intake op afstand worden gepland (telefonisch of dmv beeldbellen) hierbij gelden dezelfde tarieven als bij een intake in de praktijk.
  • Iedereen die op dit moment patiënt is zal worden benaderd voor overleg en hier kunnen 3 dingen worden besloten.

     1. Er zal een telefonisch of beeldbel consult worden ingepland op een tijdstip in overleg

Hier kunnen voortgang worden besproken, adviezen worden gegeven, onderzoek op afstand worden gedaan en oefeningen doorgenomen Naar aanleiding hiervan kan een oefenprogramma op maat worden gemaakt. De normale kosten van een behandeling in de praktijk gelden hier

    2. De behandeling wordt uitgesteld tot behandelen in de praktijk weer mogelijk is

Er zal na een paar weken per email of telefoon contact worden gehouden over de laatste stand van zaken mbt de Corona.

    3. De patiënt wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts

Indien klachten ondragelijk zijn en 1 op 1 contact noodzakelijk dan zal worden aangeraden worden contact op te nemen met de huisarts.

Het is voor onze en ieders veiligheid het beste voor nu om het zo aan te pakken. Hopelijk is het Corona virus snel zo ingeperkt dat wij onze vertrouwde zorg weer kunnen verlenen.

Wij houden u op de hoogte!

Groetjes,

 

Team Zorgperron

Ted, Alexandra en Astrid