Onze spelregels

1. Zeg BIJTIJDS af.

De belangrijkste regel: Zeg uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak af.

Onze kleine lettertjes: Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd, of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, kan het wettelijk vastgesteld verzuimtarieven rekening worden gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 100% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit bedrag niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.

2. Betaal BIJTIJDS

IBAN: NL 09 RABO 0132453975 t.a.v. Het Zorgperron

Bent u aanvullend verzekerd? Dan sturen wij onze rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle verzekeraars zoals Unive, Achmea en CZ.

In alle andere gevallen verzoeken wij u vriendelijk: Betaal uiterlijk binnen 14 dagen uw rekening.

Onze kleine lettertjes: Als u niet verzekerd bent dan sturen wij u een rekening. De declaraties van het Zorgperron dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn betaalt u de wettelijke rente over het openstaande bedrag en brengen wij u extra administratiekosten in rekening. Heeft u klachten over de rekening? Meld deze dan binnen 14 dagen.

3. Vertel BIJTIJDS uw klachten over ons.

Heeft u klachten over de behandeling? Of over ons therapeuten? Zeg het meteen! Meestal zijn de problemen dan snel opgelost. Bent u desondanks niet tevreden? Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van onze beroepsvereniging, het KNGF. Het klachtenreglement van het kunt u downloaden op http://www.fysionet.nl/